Tidsregistrering

Guide til ugesedlen


Brugermenu > Timer, km & udlæg > Ugeseddel

Du kan benytte ugesedlen, hvis du ønsker at registrere tid og kilometer på dine opgaver.
Dine registreringer danner grundlag for beregning af flex, ferie, overarbejde, udbetaling af løn, kørselsgodtgørelse, fakturering m.m..


Generel opsætning

ugesedlen, fremgår kun de projekter/opgaver som medarbejderen er allokeret til.
Projekter/opgaver fremgår til venstre i ugesedlen, hvor opgaverne kommer til syne, når du trykker på pilen ud for projektnavnet.
Medarbejderen kan registrere tid og km på alle opgaver, de er allokeret til.

Til højre, kan du indtaste timer på opgaverne under ugens dage. Øverst til højre, fremgår ugetotal, hvilket opdateres løbende, når medarbejderen indtaster timer.

I bunden til højre fremgår medarbejderens dags- og ugenorm. Over dagsnormen, fremgår medarbejderens flexsaldo, denne opdateres løbende når der indtastes timer på dagene.


Tidsregistrering

  • Timer og minutter kan tastet med hundrededele, fx 7,5
  • Timer og minutter kan indtastes med kolon, fx 7:30
  • Timer og minutter kan indtastes uden kolon, fx 730

Uanset, hvordan timer og minutter indtastes, vil tiden altid blive omregnet af systemet, så tiden fremgår med hundrededele efter indtastningen.


Tilføj en kommentar

Når der er indtastet tid ud for en opgave, kan der tilføjes en kommentar til tidsregistreringen, ved at klikke på kommentar ikonet, der kommer til syne, når du indtaster timer.

Kommentarer kan indtastes samtidig med tidsregistreringen, ved at adskille timer og kommentar med en skråstreg, fx 7,4/kommentar.

Kommentarer kan være obligatoriske eller frivillige. Hvis kommentaren er obligatorisk, er det ikke muligt at godkende timerne, før der er skrevet en kommentar.
Ved enkelte opgaver, kan muligheden for kommentarer være fjernet.


Kørselsregistrering

Når du trykker på kommentar ikonet, kan du ligeledes indtaste kørsel, ved at trykke på kørsel under kommentarfeltet. Her skal du udfylde:

Kommentar, formålet med kørslen.
Kørsel fra/til, start og slut destination for kørslen.
Km, afstanden fra start og slut destination.
Tur/retur, hvis afkrydset, bliver km ganget med 2.


Godkendelse af ugesedlen

Når medarbejderen har indtastet sine timer, skal de godkendes – her fremgår to muligheder:

  • Medarbejderen kan trykke godkend under de enkelte dage, når timerne er udfyldte.
  • Medarbejderen kan trykke godkend og lås hele ugen, herved låses alle ugens dage samtidig.

OBS! Når en uge eller dag er godkendt, kan medarbejderen IKKE ændre i tidsregistreringen.


Genveje

Hvis du vil spare tid, når du udfylder ugesedlen, kan du med fordel anvende genveje.
Når du indtaster tid, kan du anvende piletasterne til at navigere op og net, samt Tab/Shift+Tab til at navigere ventre og højre.
Du åbner kommentarboksen ved at trykke Ctrl, når du har indtastet kommentaren, kan du gemme ved at trykke Enter.
Du kan altid annullere/lukke kommentarboksen, ved at trykke Esc.


Skræddersy din ugeseddel

Øverst til højre i ugesedlen, kan du ved at trykke på tandhjulet, skræddersy din ugeseddel.
Her kan du til- og fravælge forskellige filtre – du kan bl.a. afkrydse vis weekend, hvorefter det bliver muligt at indtaste timer for lørdag og søndag.
Hvis stjernen ud for en given opgave er markeret, vil disse udelukkende blive vist, når vis favoritter er afkrydset.

De valgte filtre gemmes, når der logges ud og kan ændres løbende.


Komme/gå registrering

Der kan tidsregistreres med komme/gå tid eller ved at taste tidsforbrug på opgaver, eller en kombination af disse. Standardopsætningen er, at man registrerer tidsforbrug på opgaver. Hvis du ønsker komme/gå registrering, kan du finde hjælp til opsætning af komme/gå i denne guide.


Administrator

En administrator har mulighed for at skifte mellem medarbejderes ugesedler. Hvis du er administrator, vil der være en dropdown liste med medarbejderne øverst i skærmbilledet.

Hvis en ugeseddel er blevet godkendt ved en fejl, kan du som administrator låse den op igen, ved at trykke lås op, til højre for medarbejderens navn.
Som administrator kan du også rette, udfylde og godkendte medarbejderes ugesedler.