Projektstyring

Allokering af medarbejdere

Når du har oprettet et projekt, kan du vælge, hvilke medarbejder der skal være medlemmer af projektet. Dette gøres under fanebladet projektteam.

Projektteam

Her fremgår 2 kolonner, den venstre indeholder systemets aktive brugere, dine medarbejdere.
Hvis du trykker på pilen til venstre for medarbejderen, bliver denne ført over i den højre kolonne og er nu et medlem af projektet.

Ønskes alle medarbejdere flyttet over på projektet, skal du trykke på dobbelt-pilen ved siden af overskriften Medarbejder.


Bemanding

Når projektteamet er valgt, klikkes der videre til fanebladet Bemanding. Herunder kan du vælge, hvilke medarbejdere, der skal allokeres på de oprettede opgaver.

Her kan du via Tilføj, allokere de enkelte medarbejdere fra projektteamet.
Du kan tilføje alle medarbejderne fra projektteam, ved at trykke på Tilføj alle og efterfølgende fjerne dem via Fjern alle.

Bemandet/t
Når en medarbejder er tilføjet en opgave, kan du tildele det forventede timeforbrug, til hver enkelt medarbejder. Dette gøres under kolonnen Bemandet/t.

Hvis du ønsker at fordele en opgaves estimerede timer ligeligt, hvilket fremgår af budget/t – gøres dette ved at trykke på fordel budget/t.
Herefter fordeles timerne ligeligt mellem medarbejderne allokeret på opgaven.

Tidregistrering
Når en medarbejder er allokeret på en opgave, kan der tidsregistreres på den i ugesedlen, samt se det estimerede budget/t. Dette afhænger dog af, at opgaven og projektet har status Aktiv.