Projektstyring

Låsning af perioder i Udvidet Igangværende Arbejde

Når I arbejder med projektrum og har automatisk oprettelse af EAC slået til, kan I anvende rapporten Udvidet Igangværende Arbejde til jeres projektstyring.

Et af de værktøjer, der ligger i rapporten, er muligheden for at tage et snapshot af projektet på det pågældende tidspunkt. Det gør man ved at låse en periode. Når man gør det, kan data ikke længere ændres. Tallene vil afspejle, hvordan måneden rent faktisk kom til at se ud set med igangværende arbejde brillerne på, og de vil blive tilføjet under ”Historiske data”.

På den måde kan man benchmarke måned for måned, og man kan nå at rette op på projektet, hvis det er ved at køre af sporet.

Det er muligt at tage et nyt snapshot for sidste måned og for igangværende måned; det vil så overskrive det gamle snapshot.

Man låser en periode ved at klikke på lås-ikonet i øverste højre hjørne. Typisk vil det være få udvalgte administratorer, der har adgang til ikonet med låsen.

I definerer selv, hvilken rolle der har adgang til denne funktion. Gå til Administration >> Diverse >> Systemopsætning (Rollespecifik) for at tildele en rolle adgang til at låse perioder

Når I låser perioder i Udvidet Igangværende Arbejde, vil I desuden med stor fordel kunne anvende rapporterne Statusrapport og Egenproduktion. Heri kan I trække data på perioderne, enkeltvis eller sammenligne to perioder.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?