Projektstyring

Sådan sender du en mail fra et projekt


Som projektleder, har du mulighed for at sende information ud til projektdeltagerne via projektformularen.

I forbindelse med bemanding (allokering) af medarbejderne til opgaver på et projekt, kan projektlederen under fanebladet Bemanding informere medarbejderne om, hvilke opgaver, de er blevet allokeret til. Dette ved at trykke på Send mail til brugere om opgavemedlemskab.

Herefter modtager medarbejderne en e-mail med en angivelse af, hvilke opgaver de er allokeret til og et link til projektet. Har projektdeltageren ikke rettigheden til at redigere projektformularen, giver linket ikke adgang til projektet.


Projektlog

Det er også muligt at sende beskeder til medarbejderne via Projektlog fanen.
Hvis du sætter et flueben i, Informer projektteam via email, sendes en e-mail til projektmedlemmerne, samtidig med at beskeden logges på projektet.

Der er mulighed for opsætning af automatiske beskeder via hændelser på projektet.
Kontakt os for at høre nærmere.