Projektstyring

Sådan opretter du timepriser

Der findes i EazyProject en række forskellige opsætningsmuligheder for at arbejde med timepriser. Noget af det sættes op pr. kunde ift. ønsker og behov, andet er standard opsætning af EazyProject.

Alle timetyper oprettes under:

Administration > Typer > Timetyper

Alle oprettede timetyper kan benyttes enten som opgave timetyper, medarbejder standard timetype eller firmaaftale timetyper.


Der findes følgende forskellige modeller:

  • Opgave timetyper – Her bestemmes timeprisen (kost og salg) af opgaven, ikke af medarbejderen som udfører opgaven.
  • Medarbejder standard timetyper – Her sættes der en standard timetype på hver medarbejder, som benyttes default.
  • Firmaaftaler – Her kan der oprettes en kundespecifik pris pr timetype
  • Projekt timepriser – På et projekt kan timeprisen for en medarbejder overskrives, så den kun gælder for pågældende projekt
  • Fastpris – Salgsprisen er defineret som en fastpris uanset timeforbrug.


Hierarkiet fungerer som følgende:

1. På en opgave skal der altid vælges en opgave timetype.

2. Når en medarbejder allokeres til et projekt i projektformularen, benyttes medarbejder standard timetype, som sættes ind i kolonnerne “Salg” og “Kost”, under fanen Projektteam.

3. Foreligger der en firmaaftale for standard timetypen, er det denne pris der hentes ind på medarbejderen i stedet for standard timetypen.
Du tilføjer eller fjerner timetypen, via: Brugermenu > Kunder & crm > Kunder

4. Er der tale om en projekttimepris, er det muligt manuelt at overskrive projektprisen til en gældende timepris for medarbejderen. Dette gør du under projektteam fanen i projektformularen.

5. Sættes feltet til blankt (tomt), benyttes opgavens timetype i stedet for en medarbejder pris.
Sættes prisen til 0 (nul), bliver salgsprisen kr. 0 – benyttes ofte ved interne opgaver som ikke skal viderefaktureres.

6. Er der indsat en fastpris på projektet, er det denne pris der er gældende og medarbejdernes salgstimepris bliver kun vejledende.

7. I alle beregninger i EazyProject er det ovenstående hiraki der er gældende for hvordan f.eks en ambitionsfaktor eller DB på et projekt beregnes.