Rapporter

Pipeline

I har mulighed for at oprette og håndtere jeres leads/pipelines i EazyProject. Det giver bl.a. mulighed for at få overblik over den samlede forventede indtægt på årsbasis.

Der er en lang række opsætnings- og tilpasningsmuligheder i rapporten Pipeline, så I kan justere den i overensstemmelse med jeres virksomheds ønsker og behov. I tilpasser jeres rapportvisning under Administration >> Diverse >> Systemopsætning [fanen Rapportopsætning].

Her kan I justere, hvorvidt kontraktsummen om standard skal fordeles over perioden eller være samlet på startdatoen på henholdsvis jeres backlog og pipeline. I kan også vælge, hvilke af de mulige felter I ønsker at se i rapporten. Derudover er der mulighed for at tilføje en brugerdefineret værdi efter jeres ønske (med Ja/nej-svarmuligheder).

Under ”Procent opsætning” kan I oprette/tilrette de procentsatser og tilhørende etiketter/navne, I ønsker at kunne koble på jeres leads/pipelines og dermed også se i rapporten. Samtidig har I mulighed for at vælge automatisk oprettelse af projekt, når en pipeline når en bestemt procentsats.

Selve rapporten Pipeline ligger under Rapporter & Værktøjer [under Ledelse]. I opretter pipelines direkte fra rapporten via ”Opret lead”-knappen.

Når I vil trække selve rapporten, vælger I år; hvorvidt rapporttypen skal være pipeline (endnu ikke vundne kontrakter) eller backlog (vundne kontrakter); og om rapporten skal vise potentialet (det samlede mulige kontraktsum) eller det vægtede beløb (fx beløbet justeret jf. procentsatsen). Klik derefter på ”Opdater” for at trække rapporten.

I kan folde procentsatserne ud for at se detaljer om de underliggende pipelines og værdien af dem.

Hvis I både arbejder med pipelines og ressourceplanlægger i EazyProject, er der desuden mulighed for at trække data i en visuel visning via Produktionsrapporten.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?