Rapporter

Produktionsrapport

Produktionsrapporten kombinerer data fra pipelines (oprettet i rapporten ”Pipeline”) med data fra jeres ressourceplanlægning (i Planlægning). Den visualiserer værdien af planlagte timer over for værdien af den kapacitet, I har til rådighed.

Du finder Produktionsrapporten under Rapporter & værktøjer [Projektleder >> Produktion].

I filtrene kan du vælge startdato (måned). Derudover har du en lang række filtreringsmuligheder baseret på data/felter fra hhv. pipelines, projekter og brugere. Du kan desuden vælge, om du vil se pipelines potentiale eller den vægtede værdi.

Klik på “Generer rapport”, når du har valgt dine filtre.

Produktionsrapportens kurver viser hhv. kontraktsum fra pipelines (den blå linje) og kapacitet (timer x standard timepris) (den røde linje).

Søljerne viser tallene for hhv. drifts- og salgsprojekter i den valgte valuta. Ved fastpris-projekter udregnes prisen: Kostpris x DB faktor på projektet.

Når du holder musen hen over en måned, kan du se, hvordan værdien præcist fordeler sig på de forskellige lead status kategorier, I arbejder med i jeres pipelines. Nederst kan du tilpasse visningen ved at klikke hhv. kurverne og lead status kategorierne i søjlerne til og fra som ønsket.

Øverst på siden kan du udtrække rapporten til excel og PDF.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?