Administration

Oprettelse og tildeling af timepriser

Opret timetyper

I EazyProject, kan du oprette forskellige timetyper ift. medarbejdernes kost- og salgspris, samt oprette kundespecifikke prisaftaler.

Administration > Typer (> klik Opret ny)

Her kan du oprette forskellige timetyper, ved at udfylde felterne:

  • Timetype, navnet på timetypen.
  • Salgs& kostpris, relateret til timetypen.
  • Valid fra dato, dato timetypen gælder fra.
  • Varenummer, anvendes til at filtrere i timetyperne.
  • Status, skal være aktiv før typen kan vælges.

Standard timetype

Når du opretter en bruger, kan du i stamdata-fanen under standard timetype, tildele en timetype, der pr. default anvendes som standard kost- og salgspris for brugeren på dennes allokerede projekter. Ønskes der ikke en standard timetype, sættes den blankt. Den tildelte timetype, kan altid tilpasses på de enkelte projekter, under projektteam.
Medarbejderens timetype, kan altid ændres, på brugerens brugerprofil, via:

Administration > Brugere > Brugere > Tryk på blyanten for at redigere

Denne funktion åbner ligeledes op for muligheden for at oprette kundespecifikke prisaftaler.

Kundespecifik prisaftale

På fanebladet Stamdata under Kunder, vises de oprettede timetyper. Du finder stamdata for kunder, når du opretter eller redigerer en kunde – via:

Brugermenu > Kunder & crm > Vis kunder/Opret kunde

Her er der mulighed for at taste den timepris, som er aftalt med den specifikke kunde for de forskellige timetyper.

Medarbejder- og kundespecifikke timepriser i praksis

Når en kunde er knyttet til et projekt og opgaverne oprettes og bemandes, vil projektformularens projektteamfane – pr. default være udfyldt med den kundespecifikke timepris.
Det er imidlertid muligt at overskrive timeprisen manuelt.

Hvis prisaftalerne ikke er udfyldt på kundens stamdata, vil medarbejdernes standard timetyper pr. default fremgå i projektteam-fanen.
Det er ligeledes muligt at overskrive medarbejdernes standard timepris.

Hvis begge er udfyldt, er det den kundespecifikke prisaftale, der er gældende.

Er ingen af dem udfyldt, benyttes de timetyper der er valgt på opgaverne.