LOOP architects

"Vi oplever en fantastisk omstillingsevne og parathed hos EazyProject"

Kundecase udfordring

Udfordring

Vi ønskede et bedre og mere intuitivt sagsstyringssystem målrettet arkitektbranchen

Kundecase løsning

Løsning

Vi har i særdeleshed fået den vare som vi blev lovet fra starten af, og er glade for at arbejde i ét samlet system

Kundecase EazyProjects staerke side

EazyProjects stærke side

Ukompliceret løsning som giver en tilfredsstillelse og tryghed i at vide, at alt altid stemmer overens – både hvad angår tidsregistrering og økonomi

citat

Nem overgang fra en tidligere
konkurrerende løsning til EazyProject,
som spillede fra dag ét af og stadig gør

Louise Mosegaard,
Økonomichef & HR // LOOP architects

Med EazyProject har vi fået et smidigt sagsstyringssystem med et godt overblik i en samlet løsning lige fra timeregistrering til faktureringsdelen. Alle hos os benytter EazyProject, og den service samt omstillingsparathed vi bliver mødt af – gør det let, ligetil og trygt at arbejde med løsningen

Vi har virkelig værdsat at have én fast kontaktperson fra EazyProject, som vi altid kan gå til - det giver en følelse af at blive hørt, forstået og en rigtig god service
Louise Mosegaard,
Økonomichef & HR // LOOP architects

Alt i en løsning

Hvad er årsagen til at I tog kontakt og valgte EazyProject som samarbejdspartner?
Vi ønskede et bedre sagsstyrringssystem end det vi havde, som også var mere målrettet arkitektbranchen

Hvilken løsning benyttede I før EazyProject, samt hvilke udfordringer stod I med?
Vi havde et lignende system til tidsregistrering, dette system var på engelsk og ikke så brugervenligt. Det tidligere system var meget stift af bruge. Vi ønskede én samlet løsning til såvel tidsregistrering som sagsstyring og fakturering

Hvilke fordele ønskede I at opnå med EazyProject?
Én samlet løsning, hvor vi både kunne registrere tid, planlægge projekter og fakturere fra, som vi nu også har fået

Hvad anser I for at være EazyProjects stærke side?
Stor omstillingsparathed og en tilpasset løsning til vores behov

Professionelt

Hvordan synes I samarbejdet og serviceniveauet fungerer med EazyProject?
Det fungerer godt – vi har været glade for at have en dedikeret kontaktperson, som har udvist stor velvillighed og hjælpsomhed

Hvilken værdi skaber EazyProject i hverdagen?
Stor tryghed – alt stemmer altid overens

Hvis I skulle anbefale os til andre, hvad ville I så lægge vægt på i jeres anbefaling?
At man får et samlet system, enkel og intuitiv brugerdel med god support ved behov

Hvordan kan EazyProject forbedre sig, så I bliver endnu mere tilfredse med løsningen?
Lidt mere smidig form for registrering på brugerdelen

Louise Mosegaard,
Økonomichef & HR // LOOP architects

Læs flere kundecases

Alle daglige brugere af EazyProject

Vallentin Haugland

Vi valgte EazyProject fremfor en konkurrerende løsning, grundet et mere appellerende interface og brugervenlighed

Bo Haugland Andersen,
Partner

Damgaard

Med EazyProject har vi fået et brugervenligt system, samt velfungerende integrationer til vores lønsystem og E-conomic

Dorte Ølting,
Regnskabsansvarlig

Tag styringen på dine projekter med EazyProject