Morten Bülow Arkitekter

"EazyProject - en moderne brugerflade."

Kundecase udfordring

Udfordring

Vi manglede et samlet overblik over projekter og planlægning.

Tjek

Løsning

Vi håber at EazyProject vil skabe et endnu større overblik over opgaver og projekter.

thumbs up

EazyProjects stærke side

God service, effektiv timeregistrering og en moderne brugerflade.

citat

Brugervenligheden er
langt bedre end andre
tilsvarende systemer.

Morten Bülow
Arkitekt, CEO // MAA

Morten-Bülow-Arkitekter

Morten Bülow er en arkitektvirksomhed med lokation på Lolland-Falster. Deres vision er at udnytte det kæmpe potential der ligger og ulmer i provinsen til at skabe rammer og arkitektur, der gør det langt mere attraktivt at bo i provinsen end i de store byer.

Alt det du har brug for, for at drive en tegnestue - samlet ét sted.
Morten Bülow
Arkitekt, CEO // MAA

Manglende overblik

Hvilke udfordringer havde I før I valgte EazyProject?
At vi ikke havde et samlet overblik over vores projekter og planlægningen.

Hvilken løsning beny­ttede I før EazyProj­ect?
Simple excelark.

Hvorfor valgte I Eaz­yproject?
Det virkede grafisk overskueligt.

I forhold til Jeres tidligere løsning, hvordan oplever I bru­gervenligheden i Eaz­yProject?
Helt ok, det er ikke nær så brugervenligt som f.eks dinero (som ikke er en direkte sammenligning), men langt bedre end andre tilsvarende systemer.  

Hvordan var informationen omkring brugen af systemet, samt implementeringen af EazyProject?
Rigtig god og nogle søde, rare, nærværende mennesker man er i kontakt med.

Hvilke fordele oplev­er I her og nu, og hvilke fordele forven­ter I at opnå i frem­tiden med EazyProjec­t?
God og effektiv timeregistrering. Vi håber det vil skabe et endnu større overblik over opgaverne og tegnestuen som helhed. Både øjebliksbilledet og lidt ud i fremtiden.

Ét samlet system

Hvordan tog Jeres me­darbejdere imod værk­tøjet?
Fint.

Hvad anser I for at være EazyProjects st­ærke side?
God service og en moderne brugerflade.

Føler I jer trygge ved brugen af EazyPro­ject?
Ja.

Hvordan oplever I su­pporten hos EazyProj­ect? 
Rigtig god.

Hvad er næste etapé for Jer? 
Få det hele op at køre og så blive bedre til at bruge planlægningsdelen.

Hvis I skulle anbefa­le os til andre, hvad ville I så lægge vægt på i Jeres anbef­aling?
Har lige gjort det på et netværksmøde for arkitekter. Alt det du har brug for, for at drive tegnestuen er samlet et sted.

Morten Bülow
Architect, CEO
//MAA

Læs flere kundecases

Alle daglige brugere af EazyProject

Vi er her for dig og din virksomhed

Book en online præsentation i dag