Januar 2022

Ændring af heatmappets opsætning

Hidtil har opsætningen af heatmappet i Planlægning Pro og i bemandingsrapporten gået fra 0-37 timer, og det har ikke været muligt at ændre max antal timer. Nu er opsætningen ændret, hvilket giver flere tilpasningsmuligheder for jer. Ændringerne inkluderer:

  • Opsætningen er nu baseret på en procentuel sats af medarbejderens normtid, og I kan selv definere, hvornår medarbejderne skal skifte farve i heatmappet. Fx at medarbejderen skal blive højrøde ved belastning på 95 % af sin normtid.
  • Det er desuden muligt at sætte det op, så en medarbejder først bliver højrød i heatmappet, når vedkommende rammer fx 120 % af sin normtid.
  • I belastningsoverblikket i Planlægning Pro vil medarbejdere med en normtid på 0 stå på en hvid baggrund og vil ikke skifte farve, da der ikke er en normtid at måle op imod.

Hvis I ønsker at ændre jeres opsætning af heatmappet, gør I det under Administration >> Diverse >> Systemopsætning (scroll næsten helt ned).

Standardopsætningen af intervallerne (hvornår medarbejderne skifter farve i heatmappet) matcher den tidligere opsætning, blot er tallene angivet i procent. Dvs. hvis I er tilfredse med de nuværende indstillinger, skal I intet foretage jer.

Tilføjelse til projektrummets værktøjsbælte

I kan nu tilføje ”Projektformular” til projektrummets værktøjsbælte. Dermed kan I gå direkte til projektformularen fra et af projektrummets projekter – og tilbage igen.