Januar 2023

Kopi af faktura

Det er nu muligt at kopiere en godkendt og låst faktura til en ny fakturakladde. Det gør I enten via handlemulighederne på fakturaoversigten eller via ”Kopier faktura”-funktionen inde på den faktura, I ønsker at kopiere.

Selve registreringerne, der lå bag den oprindelige faktura, vil ikke blive duplikeret. Hvis man åbner det nuværende faktureringsgrundlag og indsætter de nye registreringer, vil de overskrive de kopierede varelinjer. Varelinjer, der udelukkende indeholder tekst, vil ikke blive overskrevet eller slettet, medmindre man gør dette manuelt.

Denne nye funktion vil især være en fordel for jer, hvis I har mange enslydende, teksttunge fakturaer til de samme kunder.

 

Sammenlægning af fakturalinjer

Som en ny feature kan I nu også sammenlægge varelinjer på en faktura. Når I vælger ”Sammenlæg varelinjer” på en varelinjer, kan I vælge, hvilke der skal sammenlægges. Hvis priserne på linjerne er forskellige, fx ved varierende timepriser, vil den højeste pris gælde ved sammenlægningen.

Denne funktion kan benyttes til at fastholde timernes tilknytning til fakturaen samtidig med, at I kan foretage en nedskrivning. Dvs. fx 2 + 3 timer sammenlagt kan laves om til 1 time, mens de sidste 4 timer stadig vil være låst til fakturaen.

 

Faktureringsgrundlag på linjer

Når I redigerer en varelinje, der er sammensat af flere forskellige tidsregistreringer via gruppering eller sammenlægning af varelinjer, har I nu mulighed for at se det bagvedliggende faktureringsgrundlag. Det ser I ved at vælge ”Rediger varelinje” som normalt.

 

Kørselsgodkendelse

I den nye “Kilometerrapport” kan man se, hvorvidt de enkelte registreringer er godkendt af henholdsvis medarbejder og leder. Samtidig er det blevet muligt at ledergodkende kørselsregistreringer, hvis de er blevet godkendt af medarbejderen først.

Denne funktion er relevant for jer, hvis I ønsker manuel ledergodkendelse af kørselsregistreringer. I kan slå funktionen til under Administration >> Diverse >> Systemopsætning (nederst).

 

Fordeling af timebudget i Planlægning

Når I planlægger manuelt eller via automatisk planlægning, kan I nu fordele timerne i mindre planlægninger. Dvs. hvis I fx har én planlægning på 100 timer jævnt fordelt over to måneder, kan I vælge at fordele dem ligeligt over det antal uger, der er i perioden. Herved får I én mindre planlægning pr. uge i perioden. I kan også vælge selv at fordele timerne ujævnt/som ønsket over de pågældende uger.

Hvis I står i dag- eller uge-zoomniveauet, får I mulighed for at fordele timerne pr. uge. Hvis I står i månedszoomniveauet, kan I fordele timerne pr. måned.

Det er kun muligt at fordele et timebudget ved brug af planlægningstypen Budgetperiode.

 

Forbedringer i Egenproduktion-rapport

I den nye rapport Egenproduktion introducerer vi en række forbedringer. I kan bl.a. køre rapporten fra den tidligst mulige periode i stedet for at vælge en specifik låst periode. Derudover kan I nu også åbne alle afdelinger eller medarbejder, ligesom I kan trække rapporten ud i Excel.

 

Forbedringer til RestAPI

I denne version er der kommet flere nye endpoints til, mens andre er forbedrede. Nedenfor lister vi de vigtigste ændringer. Kontakt gerne gerne support med konkrete spørgsmål angående dette.

Nye endpoints:

  • Det er nu muligt at indsende godkendte fakturaer direkte i EazyProject og trække dem ud i et mere detaljeret format end før. De nye API-endpoints er supplement til de eksisterende faktura-API-endpoints (GET/CREATE Invoice3)
  • Opgavebemanding kan sættes (GET/CREATE/UPDATE/DELETE TaskMember).
  • Projektkontrakttype kan hentes via endpoint (GET ProjectContractType).
  • Timetyper kan nu hentes via endpoint (GET hourtype).

Forbedrede/ændrede endpoints:

  • Mulighed for at forespørge på niveauer for godkendelse af tidsregistreringer. Default opførsel er fortsat at returnere kun ledergodkendte (GET Timeregistrations).
  • Tilføjet timetype til medarbejder (api/employee) i EazyProject RestApi (GET/UPDATE/CREATE employee).