Planlægning

Bemandingsrapport

Når planlægning af medarbejderne er udført i Planlægning Pro, kan du via bemandingsrapporten opnå et sammenkog af planlægningen.

Her kan du nemt og overskueligt se, hvordan projekterne og medarbejderne er belastet.

Du kan tilgå rapporten via:

Brugermenu > Rapporter & værktøj > Ledelse > Bemandingsrapport

Visning og belastning

Øverst til venstre, kan du vælge om du vil se bemanding og belastningen med udgangspunkt i projekterne eller medarbejderne.

Du kan ligeledes vælge om du vil se planlagt tid eller resterende tid, heraf vises den resterende tid på baggrund af medarbejdernes ugenorm.

Rapporten er inddelt i forskellige niveauer, heraf kan du få vist alle niveauer ved at trykke Åben alle og få niveauerne lukket igen ved at trykke Luk alle.

Filtre

Til venstre for vis planlagt tid, kan du filtrere ud fra forskellige filtre.

Alt afhængig af om du har valgt projekt eller medarbejder, kan du vælge alle medarbejdere/projekter eller et/en specifik projekt/medarbejder.

Du kan ligeledes sortere på afdeling, kompetence og medarbejder status samt vælge en startdato og hvor mange uger eller måneder, rapporten skal vise.

Samlet kapacitet

I bunden af rapporten, vises uge/måned for uge/måned, hvor mange timer der er planlagt i alt, samt hvad den samlede kapacitet er, og heraf hvad det giver i difference.

FTE ledig

FTE ledig – Full Time Equivalent – illustrerer, hvad timerne svarer til af fuldtidsdage pr. uge, dette ud fra medarbejdernes dagsnorm.
Herved kan du hurtigt få et overblik over, hvor mange medarbejdere der mangler, eller om der er for mange ift. planlægningen.

Indstillinger for farvekoder

Farvekoderne i bemandingsrapporten stemmer overens med farvekoderne i Planlægning.
Det er muligt at definere, hvornår farverne skifter i bemandingsrapporten; dette vil dog også påvirke, hvornår farverne skifter i Planlægning:

Administration > Diverse > Systemopsætning

Her kan du under overskriften Planlægning – Heatmap opsætning definere, hvornår farverne skal skifte fra grøn til rød.
Farveintervallerne går fra 0 – 37, hvoraf du ikke kan ændre i den mørkegrønne og mørkerøde farve, da heatmap tager udgangspunkt i en ugenorm på 37 timer.
Heraf vil heatmap altid være mørkegrøn ved 0 timer og mørkerød ved 37 timer.