System- og beskedregler

Få automatiseret dine administrative arbejdsgange

Regelopsætning

EazyProject gør det #nemt

Automatiske robotter

Via en virtuel robot i EazyProject, bliver de administrative processer håndteret for jer.

Robottens opgaver defineres ved hjælp af EazyProjects forskellige system- og beskedregler, som gør det nemt for jer at automatisere virksomhedens interne arbejdsgange.

Effektiviser jeres arbejdsgang

I definerer selv, hvornår og hvilke regler der skal køres, samt hvilken information der skal videregives.

Regler håndteres af robotten og kører herved automatisk og efter jeres definerede rammer, hvorved der spares tid og arbejdsgangene effektiviseres.

Work smarter

Definer jeres egne regler

 

Regelopsætning i EazyProject

EazyProject systemregler

Systemreglerne

Systemreglerne i EazyProject, udfører automatisk specifikke opgaver i EazyProject, som I selv definerer.

Dette kan for eksempel være at indsætte automatisk fravær for sygemeldte medarbejdere, anonymisering af medarbejdere efter stop af samarbejde, samt anonymisering af kunder efter et afsluttet projekt.

 

Tilgængelige systemregler:

 

Anonymiser efter afslutning”, i henhold til GDPR, kan der opsættes en systemregel, der automatisk anonymiserer for eksempel medarbejderne efter afsluttet samarbejde.

Automatisk oprettelse af fravær”, når en medarbejder er sygemeldt, kan systemet oprette automatisk fravær, indtil medarbejderne er rask igen.

Automatisk ledergodkendelse”, herved ledergodkendes medarbejdernes ugesedler automatisk, når medarbejderne selv har godkendt dem.

 

EazyProject Brugerregler

Beskedreglerne

Beskedreglerne i EazyProject, sender beskeder og/eller mails ud til bestemte brugere og informere disse om manglende opgaver.

Dette kan for eksempel være manglende godkendelse af ugesedlen og/eller fravær, samt en besked til projektlederen når x % af det budgetterede er opnået.

 

Tilgængelige beskedregler

 

Sammenhængende fravær” (i forbindelse med refusion). Definer x antal sygedage og når en medarbejder når dette antal, vil der blive sendt en notificering ud til nærmeste leder.

Manglende godkendelse af ugeseddel”, her informeres brugerne om manglende godkendelse af deres ugeseddel, i bestemmer selv, hvornår og hvor ofte beskeden skal sendes ud.

Opfølgning projekter”, projektlederen modtager en besked x antal dage før en projektafslutning.

Opfølgning opgaver”, projektlederen modtager en besked, når registreringer på en opgave, når x % af det budgetterede.

“Fraværsopfølgning”, giver lederen besked, hvis medarbejderen har anmodet om fravær.

ToDo”, der udsendes en besked, hvis der er overskredne aktiviteter.

Manglende ledergodkendelse af ugeseddel”, nærmeste leder modtager en besked om, hvilke ugesedler der mangler ledergodkendelse.

Husk tidsregistrering

Glemmer dine medarbejdere ofte at udfylde deres ugesedler?

 

Regelopsætning sygdom og fravaer

Derfor er tidsregistrering vigtigt

Tidsregistrering i ugesedlen kan danne grundlag for viderefakturering samt give et indblik i, hvordan virksomhedens ressourcer anvendes.

Det er derfor vigtigt, at medarbejderne husker at registrere deres timer, så I opnår et opdateret billede af ressourcerne samt økonomien.

Automatisk påmindelse

Beskedfunktionerne i EazyProject understøtter netop dette – her kan der opsættes en regel, der automatisk udsender en påmindelse, til de medarbejdere der mangler at udfylde og godkende deres ugeseddel.

I definerer selv, hvornår og hvor ofte, denne påmindelse skal udsendes – hvorved det kan tilpasses netop jeres virksomhedsstruktur og krav.

Work Smarter og tag styringen på dine projekter