Ressourceplanlægning

Brug jeres ressourcer rigtigt og spar både tid og penge

Eazyproject app-funktion til planlægning af medarbejderdage
Eazyproject app-funktion til planlægning af medarbejderdage

Prøv EazyProject Gratis i 14 Dage

Udover den økonomiske gevinst kan vi også bruge EazyProject som et planlægningsværktøj, og på den måde gøre alt hvad vi kan for at undgå flaskehalse og overbebyrdede medarbejdere i vores organisation.
Rune Overlade,
Drift og Anlægscenter // Slagelse Kommune

Planlægning af medarbejdernes dage i Eazyproject-appen.

Hvad er ressourceplanlægning?

Ressourceplanlægning er en ledelsesstrategi, der bruges til at sikre, at en organisation har det rigtige antal ressourcer, på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt for at opfylde sine mål. Ressourceplanlægning omfatter typisk identifikation af nuværende og fremtidige ressourcebehov, vurdering af medarbejdernes tilgængelighed og fordeling af deres arbejdstid i overensstemmelse hermed.

 

Ressourceplanlægning er en vigtig del af projektledelse, fordi den er med til at sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed, når der er behov for dem, og at de anvendes effektivt, hvilket reducerer spild og omkostninger. Den bidrager til at øge produktiviteten og rentabiliteten ved at udnytte ressourcerne på den mest effektive måde muligt.

Fra den 1. juli 2024 bliver det obligatorisk for danske arbejdspladser at implementere elektronisk tidsregistrering. Med brugervenlig timeregistrering i EazyProject er I sikret, at I lever op til alle lovkrav.

Hvad er fordelene ved ressourceplanlægning?

Ressourceplanlægning er til gavn for både arbejdsgivere og arbejdstagere. Den øger effektiviteten ved at overvåge ressourcerne og sikre, at de anvendes på den mest effektive måde muligt. Dette fører til øget produktivitet på arbejdspladsen, hvilket betyder, at flere projekter kan gennemføres på kortere tid. Der er også en fordel for moralen, da medarbejderne er bedre i stand til at planlægge deres arbejdsbyrde og forvalte deres tid mere effektivt.

 

Der er flere fordele ved ressourceplanlægning, bl.a:

 

 • Forbedret effektivitet: Ressourceplanlægning er med til at sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed, når der er behov for dem, og at de anvendes effektivt. Dette kan bidrage til at reducere spild og minimere risikoen for forsinkelser på grund af mangel på ressourcer eller uventede ressourcebegrænsninger.

 

 • Bedre projektstyring: Ressourceplanlægning er et vigtigt aspekt af projektstyring, fordi det hjælper med at identificere de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre et projekt, og med at fordele disse ressourcer effektivt. Dette kan være med til at sikre, at projekterne gennemføres til tiden, inden for budgettet og i overensstemmelse med de krævede kvalitetsstandarder.
 • Øget produktivitet: Ved at identificere og organisere de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre et projekt eller en opgave, kan ressourceplanlægning bidrage til at øge produktiviteten ved at gøre det lettere for teammedlemmerne at arbejde effektivt og virkningsfuldt.

 

 • Forbedret beslutningstagning: Ressourceplanlægning kan give værdifuld indsigt i de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre et projekt, herunder omkostninger, tidslinjer og nødvendige færdigheder. Disse oplysninger kan hjælpe beslutningstagere og projektledere med at træffe informerede beslutninger om fordeling af medarbejdere og identificere potentielle udfordringer eller muligheder.

 

 • Forbedrede finansielle resultater: Ved at identificere og organisere de ressourcer, der er nødvendige for at gennemføre et projekt eller en opgave, kan ressourceplanlægning hjælpe med at optimere brugen af ressourcerne og minimere spild, hvilket kan føre til bedre økonomiske resultater. Det kan også hjælpe med at identificere eventuelle potentielle ressourcebegrænsninger eller mangel på ressourcer, der kan påvirke projektets tidsplan eller budget.
Eazyproject-logo på en lyseblå baggrund med en illustration af en robot.

Hvad sker der, når virksomhederne ikke planlægger at fordele medarbejdernes ressourcer korrekt?

Hvis en virksomhed ikke planlægger, hvordan den skal fordele sine medarbejderes ressourcer, kan det få en række negative konsekvenser. Nogle af de mulige konsekvenser er bl.a:

 

 • Ineffektivitet: Uden en plan kan det være svært at sikre, at medarbejderne arbejder på de opgaver, der er de vigtigste eller har størst effekt. Dette kan føre til en masse spildt tid og kræfter, hvilket kan være dyrt for virksomheden.

 

 • Utilfredshed blandt medarbejderne: Medarbejderne kan føle, at de ikke bliver brugt effektivt, eller at deres færdigheder og ekspertise ikke bliver udnyttet fuldt ud. Dette kan føre til lav moral og kan resultere i stor udskiftning.

 

 • Nedsat produktivitet: Uden en klar plan for, hvordan ressourcerne skal fordeles, kan det være svært for medarbejderne at vide, hvad der forventes af dem. Dette kan føre til forvirring og misforståelser, hvilket kan mindske produktivitet.

 

 • Nedsat rentabilitet: Hvis en virksomhed ikke udnytter sine ressourcer optimalt, kan den få svært ved at være konkurrencedygtig på markedet og kan opleve et fald i rentabiliteten.

 

 • Overskridelse af projektfrister: Uden en projektplan kan det være svært at sikre, at tidsfristerne overholdes. Dette kan føre til dyre forsinkelser og forspildte muligheder.
Eazyproject-funktion, der gør det muligt at planlægge ressourcer.

Hvad er et ressourceplanlægning værktøj?

Et ressourceplanlægningsværktøj er en type software, der kan hjælpe organisationer med at identificere ressourcebehov, allokere ressourcer i overensstemmelse hermed og spore brugen af disse ressourcer. Softwaren gør det lettere for projektledere at allokere og spore ressourcer i realtid, så de kan identificere potentielle problemer, før de bliver til et problem.

Ressourceplanlægnings software hjælper arbejdsgivere med at spare tid og penge ved at give dem en effektiv måde at styre ressourcebehovene på. Det kan også bruges til at hjælpe med at udvikle langsigtede ressourcestrategier, der kan hjælpe organisationen med at nå sine mål.

projektstyringsvaerktoej-gantt-kanban

Har min virksomhed brug for ressourceplanlægningsværktøj?

Ressourceplanlægning er en vigtig del af enhver virksomheds succes, og ressourceplanlægningsværktøj kan hjælpe med at strømline processen. Uanset om du er en lille virksomhed eller en stor virksomhed, vil det være lettere for dig at identificere potentielle problemer, før de bliver til et problem, hvis du har adgang til detaljeret indsigt i dine ressourcer.

Opdateringer

Eazyprojects ressourceplanlægningsværktøj er en perfekt løsning til både små og store virksomheder

Ønsker du at tage din ressourceallokering og -planlægning til det næste niveau? Eazyprojects ressourceplanlægningsværktøj giver detaljeret indsigt i ressourcetilgængelighed, -udnyttelse og -forbrug, hvilket giver lederne et klart billede af, hvordan ressourcerne bruges i hele organisationen.

 

Eazyproject tilbyder også brugervenlige værktøjer til projekttidsregistrering, planlægning og projektstyring, så lederne kan planlægge nøjagtigt for fremtidige projekter og optimere ressourcerne på nuværende projekter. Med ressourceplanlægningsværktøj fra Eazyproject kan organisationer få mest muligt ud af deres ressourcer, samtidig med at de holder sig inden for budgettet og sikrer, at projekterne forbliver på rette spor.

Prøv Eazyprojects ressourceplanlægningsværktøj gratis i 14 dage og nyd fordelene ved ressourceplanlægning!

Bemand dine projekter

Med Planlægning kan du hurtigt og nemt planlægge dine medarbejdere på tværs af projekter og opgaver.

Du planlægger visuelt med drag & drop – så nu er det endelig slut med excel-lignende skærmbilleder.

Det bliver ikke nemmere at planlægge projekter og opgaver. Med få klik er projektet bemandet og ud fra forskellige regnemodeller får du leveret belastningen og omkostningen.

Timeplanlægningen kan benyttes helt overordnet med få registreringer eller ned til mindste detalje med mange opgaver og registreringer. Brugerfladen er visuel, simpel og lynhurtig at navigere i.

Features

Planlægning tilbyder zoom i syv forskellige niveauer, der viser henholdsvis dage, uger og måneder. Dvs. at du hurtigt kan planlægge lige fra en måned til tre år frem.

 

Projekt- og opgavebjælker

Her kan der grafisk vises projekter og opgavers varighed, i forhold til start- og slutdatoer. Dette illustreres ved en tynd “tidsbjælke” i toppen af hver projekt- og opgavelinie, som en slags “mini” gantt-kort.

 

Planlæg dine ressourcer og bemand dine projekter

Se medarbejderens arbejdsbelastning

Brugervenligt Heatmap i Planlægning

Heatmap-planlægningsfunktion i Eazyproject.
Heatmap-planlægningsfunktion i Eazyproject.

Hvad er et Heatmap

Et Heatmap er en grafisk fremstilling, som viser medarbejderens arbejdsbelastning via forskellige farver.

Du kan også skifte mellem, at få vist belastningstallene eller få vist resterende tid tilbage. Sidstnævnte er normtiden for perioden minus belastningstallet.

Nemt at navigere rundt

 • Enestående værktøj til planlægning
 • Overblik og gennemsigtighed over alle ressourcer i din virksomhed
 • Planlæg med jævn fordeling af opgavebudget
 • Planlæg med timer pr. dag
 • Planlæg med % af normtid pr. dag
 • Planlæg med udgangspunkt i heatmap’et
 • Planlægning direkte integreret med ferie/fravær
 • Planlægning direkte integreret med kalenderen

Features i Heatmap

Kolonnen budget & estimat
Her vises en ny kolonne med to tal, budget tid og estimat.

Kolonnen planlagt
Her vises en ny kolonne med to tal, planlagt og planlagt alt.
Tallet planlagt viser summen af timer planlagt fra dags dato og frem.
Tallet planlagt alt viser summen af alle timer planlagt , også timer planlagt tidligere end “i dag”.

Vis advarsel hvis ændring i planlægning
Hvis denne funktion er afkrydset vil der blive vist et rødt symbol ud for hvert projekt.

Vis faktorer
Her vises en ny kolonne med to tal, Ambitionsfaktor og Allokeringsfaktor.
Samtidig vises disse to faktorer i toppen af siden og er beregnet på baggrund af de viste projekter.

Dashboard-widgetkalender i Eazyproject.

Ny kalender-widget

Det populærer Dashboard er blevet udvidet med en ny kalender-widget, der viser medarbejderens personlige planlægning fra EazyProject planlæggeren.

Hver medarbejder kan se ugens kommende opgaver, samt hvor meget tid der er planlagt til hver opgave.

Prøv EazyProject Gratis i 14 Dage

Eazyproject app-funktion til planlægning af medarbejderdage.
Eazyproject app-funktion til planlægning af medarbejderdage.

Kontakt EazyProject

Vil du vide mere om planlægning?