Administration

Ledergodkendelse af timer og ferie

Denne manual guider dig i følgende 2 funktioner:

  1. Ledergodkendelse af timer, efter medarbejderne har godkendt ugesedlen
  2. Godkendelse af ferieanmodninger

Ledergodkendelse af timer

Når medarbejdernes tidregistreringer skal ledergodkendes – gå til:

Rapporter & Værktøjer > Se Administrative > Tryk “Opfølgning medarbejder”

Her kan du vælge startdato for, hvornår du vil se registreringer, samt hvor mange antal uger, du vil have vist.

Vi anbefaler af du ud for Nærmeste leder, vælger dig selv.
Tryk herefter på tilpas, til højre for vis rapport, her skal du afkrydse vis ledergodkendelse.
Tryk herefter på luk og herefter på vis rapport.

Når du i fremtiden anvender rapporten, behøves du ikke at gøre ovenstående igen, dette husker systemet.

Nu vil du yderst til højre, have en ekstra kolonne, hvor du kan godkende eller afvise tidsregistreringerne.

Vælger du at trykke afvis, får du mulighed for at tilføje en kommentar til medarbejderen.

Hvis der er medarbejdere, der endnu ikke har godkendt deres ugeseddel, kan du øverst til højre trykke på informer bruger om manglende godkendelse, herefter sendes der en mail påmindelse til den pågældende medarbejder.

TIP! Hvis du vil kunne se, hvordan medarbejdernes registreringer fordeler sig, kan du trykke på tilpas og vælge vis opgavedetaljer.

Godkendelse af ferieanmodninger

For at godkende ferie – gå til:

Timer, km & udlæg > Ferie & fravær

Her kommer du til ferieoversigten, hvor du skal sørge for at admin, øverst til højre, er valgt (hvorved der er markeret med sort).

Herefter trykker du på ikonet med de 3 streger og 3 flueben, til venstre for tandhjulet.

Når ikonet er rødt, betyder det at der ligger anmodninger, er det sort, betyder det, at der ikke er nogen anmodninger.

Når du trykker på ikonet, får du mulighed for at godkende eller afvise ferieanmodningerne.

Du kan ligeledes, yderst til højre, se hvad medarbejdernes feriedifference er, hvis du godkender anmodningen.

Når ferien er godkendt eller afvist, kommer du tilbage i oversigten, ved at trykke på godkendelses-ikonet igen.

Hvis ferien er godkendt, vil den nu være synlig med farve, frem for det grå omrids på øverste billede.