Feriehåndtering

Ferieoversigt: Hvem holder ferie hvornår?

Hvis du ønsker at se det samlede fraværsoverblik for medarbejderne, findes dette via:

Rapporter & Værktøjer > Ferieoversigt

Når du opretter fraværstyperne, kan du tildele disse en farve, hvilket er den farve der vises i ferieoversigten – herved opnås et visuelt overblik.

Funktioner

I ferieoversigtet, kan du sortere på afdeling og herved opnå dit ønskede ferie- og fraværsoverblik.
Du kan anvende zoomniveau 1-7, hvis du ønsker et overblik over en længere eller kortere periode.
Du kan navigere frem og tilbage i kalenderen, ved at trykke på < og > og hvis du ønsker at komme retur til d.d., trykker du blot på huset.
Hvis du ønsker at udskrive kalendere, gøres dette ved at trykke på printeren.