Planlægning

Ambitions- og allokeringsfaktor

I EazyProject kan du få et overblik over et projekts økonomi og fremgang vha. ambitions- og allokeringsfaktor.

Allokeringsfaktor

Allokeringsfaktoren er et estimat og beregnes ud fra forbrugt og planlagt forbrug af timer.
Timer beregnes på baggrund af salgspris og kostpris.
Salgsprisen kan enten være en fastpris eller en timepris.
Kostprisen er altid en timepris.
EazyProject kan sættes op med flere forskellige modeller for timepriser.

Et projekts allokeringsfaktor, vil løbende ændre sig igennem et projekts forløb – dette baseret på tidsregistrering og planlægning.

Medgået tid og fastpris
Vis et projekt har medgået tid, vil faktoren aldrig ændre sig, men på fastpris projekter, vil denne faktor løbende ændre sig.
Bruges der for meget tid eller for dyre medarbejdere, forværres allokeringsfaktoren og bruges der mindre tid eller billigere medarbejdere stiger allokeringsfaktoren.

Ambitionsfaktor

Når et projekt startes op, kan du på via projektformularen, angive en ambitionsfaktor, som er den ønskede faktor på et projekt.
Det er heraf projektlederens ansvar at styre allokeringsfaktoren ift. ambitionsfaktoren.
Dette kan bl.a. gøres med prisen på medarbejderne, antallet af timer eller ved at få tilført flere ressourcer til projektet.