Rapporter

Igangværende arbejde

Formålet med rapporten er at få et samlet overblik vedrørende budget, forbrugt tid/omkostninger, fakturering og faktorer på tværs af et eller flere projekter. Det er muligt at sammenholde budget i timer og kroner med registreret og faktureret på både timer, udlæg, fremmedarbejde og kørsel og dermed se fremdriften/status på et projekt.

Jo mere funktionalitet, der benyttes i EazyProject, jo mere værdi vil rapporten give.

Med datofilter er det muligt at trække registreringer for en afgrænset periode. Som navnet på rapporten antyder, benytter mange denne rapport ifm. udregning af igangværende arbejde; her er det vigtigt, at startdatoen sættes langt tilbage i tiden.

Rapporten findes i brugermenuen under Rapporter & værktøjer, hvis I har finans-modulet. Benyt filtrene til at indsnævre din søgning. Benyt “Vis valgbare kolonner” til at vælge hvilken data, der skal vises i rapporten når du søger. 

OBS! Nogle kolonner kræver, at I anvender EAC. Se nedenfor hvilke data, der præsenteres i de forskellige kolonner.

Nedenfor ses et eksempel på søgning i rapporten.

Budgetteret

Budget i timer
Summen af budgetterede opgavetimer. Tallet kan også ses i Projektformularen under fanen Budgetfanen i feltet “Timer”.

Budget i kostpriser ifht. budgettimer
De allokerede timer ganget med kostprisen for medarbejderne. Allokerede timer er de tal, der står ud for medarbejderne i Projektformularen under fanen Bemanding.

Budget i salgspriser ifht. budgettimer
De allokerede timer ganget med salgsprisen for medarbejderne. Allokerede timer er de tal, der står ud for medarbejderne i Projektformularen under fanen Bemanding.

Eksterne leverandører, salgspris
Salgsprisen af de budgetlinjer fra Budget Pro indtastet for de enkelte eksterne leverandører

Eksterne leverandører, kostpris
Kostprisen af de budgetlinjer, der fremstår i Budgetfanen i Projektformularen for Leverandører.

Nettoomsætning budgetteret
Det udregnede felt, som står under Nettoomsætning i kolonnen Budget i projektets budgetfane.

Budget i kr. af kørsel
Det udregnede felt, som står under Kørsel i kolonnen Budget i projektets budgetfane.

Udlæg, salgspris
Salgsprisen af de budgetlinjer fra Budget Pro indtastet for de enkelte udlægstyper

Udlæg, kostpris
Kostprisen af de budgetlinjer, der er tilføjet uden et flueben i Partner under Det udregnede felt, som står under Udlæg i kolonnen Budget i projektets budgetfane.

Honorar
Den værdi, der står i feltet “Omsætning (faktureret)” i kolonnen Budget.


Denne funktion benyttes ikke.

Registreret

Antal timer registreret
Det antal timer, der er timeregisteret på projektets opgaver.

Kostpris i timer registreret
Det antal timer, der er timeregistreret på projektets opgaver ganget med medarbejdernes kostpris på projektet.

Salgspris i timer registreret
Det antal timer, der er timeregistreret på projektets opgaver ganget med medarbejdernes salgspris på projektet.

Omkostninger eksterne leverandører
Værdien af oprettede leverandørfakturaer.

Omkostninger i udlæg registreret
Omkostninger registreret på diverse udlægstyper.

Omkostninger i kørsel registreret
Kørsel registreret på projektets opgaver i ugesedlen ganget med takst pr. km.

Timer registreret – IKKE faktureret
Antal timer registreret på projektets opgaver MINUS de timer, der er faktureret (indhentet via fast ratebetaling eller manuel oprettelse af faktura med indhentning af timer).

Faktisk netto omsætning
Den beregnede værdi i Budgetfanen under Nettoomsætning (Honorar minus direkte omkostninger)

Timer registreret i kr. – IKKE faktureret
Værdien af de timer som endnu ikke er faktureret.

Faktureret

Antal timer faktureret
Det antal, der skrives på fakturaen ved varenumre, som er tilknyttet timetyper. Fakturering for medgået/foreslået tid giver korrekt tal, men en ratebetaling på fast pris, hvor der indtages timer, skriver Antal 1 på fakturaen, og derfor vil 25 timer medtaget i ”puljen” stadig kun fremstå med 1 i denne kolonne, da der skrives 1 på fakturaen. Så hvis man bruger ratebetaling med fast beløb, kan tallet i denne kolonne være misvisende.

Timer faktureret i projektets valuta
Værdien af timer faktureret.

Eksterne leverandører faktureret
Værdien af eksterne leverandører der er faktureret.

Udlæg faktureret i projektets valuta
Værdien af udlæg der er faktureret.

Kørsel faktureret
Værdien af kørsel faktureret.

Fast pris faktureret
Værdien af fastpris faktureret.

Faktureret i alt
Alle de beløb, der er faktureret på projektet (både timer, udlæg, leverandørfakturaer og kørsel).

Sidste fakturadato
Dato for senest oprettede faktura på det pågældende projekt.

EAC

Antal timer estimeret
Det totale antal af timer der forventes brugt (registreret plus planlagt).

Omkostninger eksterne leverandører estimeret
De totale omkostninger der forventes brugt (registreret plus planlagt).

Omkostninger i udlæg estimeret
De totale omkostninger der forventes brugt (registreret plus planlagt).

Omkostninger i kørsel estimeret
De totale omkostninger der forventes brugt (registreret plus planlagt).

Kostpris i timer estimeret
Dette beløb kommer fra antal registrerede timer ganget med medarbejderens kostpris (på registreringstidspunktet) plus det planlagte antal timer ganget med medarbejderens kostpris.

Netto omsætning estimeret
Den totale forventet Netto omsætning for projektet (Registreret plus planlagt).

Faktor

Budgetteret faktor
En udregning mellem tal opgivet i denne rapport. Det er “Budget i salgspriser ifht. budgettimer” divideret med “Budget i kostpriser ifht. budgettimer”.

Faktisk faktor
Faktisk netto omsætning divideret med Kostpris i timer registreret

EAC faktor
Netto omsætning estimeret divideret med Kostpris i timer estimeret

Regulering af igangværende (nedenstående udregning er baseret på at EAC benyttes)
Beregnes som: Kostpris i timer registreret ganget med (faktisk faktor minus EAC faktor)