Tidsregistrering

Sådan virker flex i EazyProject


Den akkumulerede flex kan ses dag for dag i den enkelte medarbejders ugeseddel.
Flex fremgår ud fra Godkendelse/flexsaldo for dagen i ugesedlen, herved kan den enkelte medarbejder løbende følge udviklingen af egen flex.


Ny dags-/ugenorm

Det er muligt at sætte en ny dags-/ugenorm for den enkelte bruger ud i fremtiden, hvis medarbejderen ændrer normtid i løbet af ansættelsen.
Dette gøres på den enkelte brugers brugerprofil – via:

Administration > Brugere > Brugere > Tryk rediger under den udvalgte bruger

På den enkelte bruger, kan du under stamdata fanen, oprette en nu flex-periode for medarbejderen. Tryk på opret ny flex-periode, herefter kan du notere den nye dags-/ugenorm og angive, hvornår denne skal træde i kraft.

Skjul flex for medarbejderne
Hvis du ønsker at skjule flex for medarbejderne, kan du afkrydse Skjul flexsaldo for denne bruger, hvilket ligeledes fremgår under flexstyring i stamdata-fanen.


Overblik over medarbejdernes flex

Hvis du ønsker at opnå et overblik over medarbejdernes flex, kan du som administrator, tilgå medarbejdernes ugeseddel og herved se deres saldo. Det er også muligt at få et indblik i flex via diverse rapporter, heraf flexkorrektion og skyldig ferie og overtid.


Skyldig ferie og overtid

Du kan tilgå rapporten via:

Brugermenu > Rapporter & værktøjer > Administrative > Skyldig ferie og overtid

I denne rapport, kan du opnå et overblik over medarbejdernes samlede overtid.
Du vælger selv, hvilken dato du vil se status for, via status pr. dato.
Du kan sortere på brugerstatus, medarbejdertyper og afdelinger.
Hvis medarbejderen har en løn timepris – hvilket defineres, når en bruger oprettes eller redigeres – vil det ligeledes fremgå, hvad overarbejdet svarer til i medarbejderløn.

Udbetaling af overarbejde
Hvis overarbejdet skal udbetales med en bestemt faktor efter en vis størrelse, fx faktor 1,5 efter 150 timer, kan dette beregnes i rapporten, ved at trykke på tandhjulet – her kan faktor og grænsen for, hvornår det skal udbetales defineres.


Flexkorrektion

Du kan tilgå rapporten via:

Brugemenu > Rapporter & værktøj > Administrative > Flexkorrektion

Vælg den ønskede medarbejder, herefter vil det under total fremgå, hvilken flexsaldo medarbejderen har pr d.d.

Sådan korrigerer du flex

Med udgangspunkt i rapporten Flexkorrektion, kan du på medarbejderniveau, korrigere flex.
Når medarbejderen er valgt, vises medarbejderens flexsaldo under total samt en historik over, hvad der er lavet af flexkorrektioner på medarbejderen.

Skriv det antal timer medarbejderens flexsaldo skal korrigeres med, i feltet Korrektion. Hvis flex skal nedskrives, sættes der minus foran og hvis flex skal øges, sættes der plus foran.

Indsæt en kommentar, der definerer grundlaget for korrektionen.
Vælg til sidst, hvilken dato korrektionen skal være effektiv pr. – dette kan både være frem og bagud i tid.

Tryk Tilføj

Herefter vil medarbejderens flexsaldo blive korrigeret efter den angivende dato.