e-conomic

Overførsel af leverandørfakturaer /udlæg fra e-conomic

Hvis I har en integration til e-conomic, er det muligt at overføre leverandørfakturaer og/eller udlæg derfra til EazyProject. Denne guide gennemgår, hvad der skal sættes op for at kunne aktivere dette flow.

NB! I skal have projektmodulet i e-conomic for at kunne overføre leverandørfakturaer/udlæg til EazyProject.

Før I aktiverer overførslen

Før I aktiverer overførslen, skal følgende opsætninger være på plads i EazyProject:

  • Hvis I ønsker at overføre udlæg, skal der minimum være oprettet én udlægstype (Administration >> Typer >> Udlægstyper).
  • Hvis I ønsker at overføre leverandørfakturaer, skal der minimum være oprettet én leverandørtype (Administration >> Typer >> Leverandørtyper).
  • Alle projekter skal være overført til e-conomic. Det sker via klik på ”Eksporter til e-conomic”-knappen i øverste højre hjørne i det enkelte projekts projektformular. Det er ikke muligt at overføre flere/alle projekter på én gang. NB! Hvis knappen ikke er synlig i jeres løsning, skyldes det formentlig et manglende flueben i integrationen (Administration >> Markedsplads >> e-conomic [Indstillinger]). Under overskriften ”Projekter – overfør data” skal der være flueben ved ”Overfør fra EazyProject til e-conomic”.
  • I jeres e-conomic integration i EazyProject skal I vælge en ”Projektgruppe – standardværdi” under ”Projekter – overfør data” (Administration >> Markedsplads >> e-conomic [Indstillinger]).

Sådan aktiverer I overførslen

Når ovenstående er på plads, kan I aktivere overførslen nederst i e-conomic integrationen. Det er vigtigt, at I gør det i følgende rækkefølge:

1. Indsæt en skæringsdato, hvorfra I ønsker at overføre data. NB! Vær opmærksom på, at hvis I ikke sætter en skæringsdato, vil al historisk data blive overført.

2. Vælg om I ønsker at overføre udlæg og/eller leverandørfakturaer fra e-conomic.

3. Klik på ”Synkroniser udlæg og leverandørfaktura”.

Fremadrettet vil den ønskede data blive overført automatisk og vil kunne findes under Brugermenu >> Finans >> Leverandørfaktura.

Vær opmærksom på, at enkelte informationer skal udfyldes manuelt på de overførte leverandørfakturaer og udlæg. For leverandørfakturaer gælder det, at leverandørtypen og opgaven skal kobles på manuelt. For udlæg gælder det, at bruger, udlægstype og opgave skal kobles på manuelt.

Når vi ikke kan hente disse informationer over skyldes det, at brugere, leverandør- og udlægstyper ikke eksisterer i e-conomic. Derudover tænker e-conomic deres “opgaver” (= aktiviteter) anderledes, end vi gør i EazyProject. Derfor er der ikke overensstemmelse mellem henholdsvis e-conomic’s aktiviteter og EazyProject’s opgaver, hvorfor vi heller ikke kan hente et opgavenavn ind automatisk.

NB! Hvis I overfører leverandørfakturaer på projekter, der ikke er oprettet i EazyProject, vil de blive tilkoblet projektet “Ukendt”, da systemet har ikke et projekt at mappe leverandørfakturaerne op til. Dermed kan I ikke rigtigt bruge informationerne til noget i EazyProject.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?