Planlægning

Udvidet bemandingswidget

I vores udvidede bemandingswidget kan I få et enkelt og visuelt overblik over, hvordan jeres ressourceplanlægning hænger sammen set i forhold til den tilgængelige kapacitet.

Gå til dashboardet. Klik på tandhjulet i øverste højre hjørne og sæt flueben ved ”Bemanding (Ny)” for at aktivere bemandingswidgetten på dit dashboard.

Husk: For at kunne vælge widgetten på dashboardet skal den være tildelt brugerens rolle (Administration >> Roller).

Første gang du skal bruge widgetten, skal du først klikke på det lysegrå tandhjul øverst til højre i widgetten og vælge Indstillinger. Her angiver du bl.a., hvilke projekttyper der er henholdsvis fakturerbare, ikke-fakturerbare, fravær eller helt skal fravælges. Du kan også vælge, hvilke typer af medarbejdere der skal medtages data fra. Dine indstillinger bliver gemt.

Under Filtre kan du vælge blandt en lang række muligheder fra enten brugeren, standardfelter fra projektformularen eller de virksomhedsspecifikke projektdimensioner, I måtte have oprettet.

Derudover kan du vælge, om du ønsker at se data fra Salg og/eller Driftsprojekter; om du vil have dem præsenteret fordelt på uger eller måneder; og hvordan du vil se FTE (Full-time Equivalent) præsenteret i tabellen.

Klik på opdatér for at se data med de valgte indstillinger og filtre visualiseret under Graf. Den lodrette akse viser timer i antal tusinde. Den vandrette akse viser tidsperspektivet – enten 6 uger eller måneder frem i tid.

Blokkene ved hver uge/måned viser, hvordan belastningen fordeler sig på fakturerbar tid (blå), ikke-fakturerbar tid (orange) og fravær (grøn). Ved at holde musen over de forskellige dele af blokkene er det muligt at se, hvordan timerne fordeler sig på projekttyper.

Den røde streg øverst angiver, hvor mange timer I samlet set har til rådighed qua medarbejdernes samlede normtid i perioden.

Under grafen vises de forskellige kategoriseringer. Du kan klikke et element til og fra i grafen ved at klikke på det her.

Hvis I anvender kompetencer i EazyProject, vil du under Tabel kunne se kapaciteten og efterspørgslen (= planlagt tid) pr. juridisk enhed/afdeling/kompetence.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?