Rapporter

Nedskrivning af timer

Med dette værktøj er det muligt at nedskrive værdien af registrerede, ikke-fakturerede timer – enkeltvis eller mange på én gang. Du finder ”Nedskrivning af timer” under Rapporter & værktøjer.

Find de ønskede registreringer ved (evt.) at vælge filtre og indsætte start- og slutdatoer på den periode, du ønsker at søge på.

Under ”Udeladte registreringer” kan du vælge at filtrere hhv. fakturerede og/eller godkendte registreringer fra.

Klik på ”Søg/opdater” for at få listen af registreringer.

Hvis det er den samme pris, alle registreringer skal ændres til, kan du indskrive prisen i feltet ”Ny pris” over søgeresultatet. Herefter skal du markere de registreringer, du ønsker at nedskrive prisen på. Det gør du ved at sætte flueben ved de pågældende registreringer yderst til venstre. Klik på ”Nedskriv” for at nedskrive de markerede registreringer til den ønskede pris.

Hvis registreringerne skal ændres til forskellige priser, kan du ændre de enkelte registreringers priser i ”Ny pris”-kolonnen i søgeresultatet. Markér derefter de pågældende linjer med flueben som beskrevet ovenover og nedskriv dem.

Hvis der er en sort lås i Status-kolonnen ud for en registrering, er registreringerne allerede faktureret og kan dermed ikke nedskrives.

Bemærk: Hvis linjerne ikke er markeret med flueben, bliver prisen ikke nedskrevet. Bemærk også, at hvis dit søgeresultat fylder mere end én side, og du markerer alle registreringer på én gang, så er det kun priserne på den pågældende side, der bliver markeret og nedskrevet.

Du vil blive bedt om at tilføje en kommentar til ændringen, så det altid er muligt at finde ud af, hvorfor timerne er blevet nedskrevet. Kommentarer bliver logget i rapporten ”Tidsregistrering-revision”, som du finder under Rapporter & værktøjer.

Hvis du nedskriver timepriser på selve fakturaen, vil du på samme måde blive bedt om at notere en relevant kommentar til nedskrivningen.

Hvis der er én rolle, der ikke behøver skrive en kommentar til nedskrivninger, kan I sætte dette op under Administration >> Diverse >> Systemopsætning [Rollespecifik – nederst].

Hvis du/I ikke har adgang til ”Nedskrivning af timer” og/eller ”Tidsregistrering-revision”, skal en administrator hos jer tilføje den til den eller de relevante roller.

Læs også:

Den nye lov om tidsregistrering
Ingen tidsregistrering? Her er konsekvenserne
Hvad er 11 timers reglen?