Blog

Få ekstra adgang i systemet

Har medarbejderne behov for ekstra adgang i systemet, når de arbejder hjemme? 

Det er vores erfaring at de fleste af vores kunder, ofte holder et eller flere ugentlige planlægningsmøder. Her gennemgår projektlederne Planlægning Pro og Gantt Pro med de resterende medarbejdere, så de ved, hvor og hvornår arbejdet skal udføres.

Bevar overblikket trods hjemmearbejde

Dette kan naturligvis fortsættes gennem en online skærmdeling, men her kan det være svært at samle alle, når netop dagligdagen skal håndteres samtidig.  

Tildel dine medarbejdere begrænset adgang 

I EazyProject kan du tildele dine medarbejdere en “read only”/skrivebeskyttet adgang, hvilket gør at medarbejder kun kan se Planlægning Pro og/eller Gantt Pro, men ikke redigere i dette.

Read only” er bundet op på en rolle, derfor skal du først oprette en rolle. Gå til:

Roller > Opret rolle, indtast et rollenavn og tryk Gem.


Når rollen er oprettet, skal du tildele denne rolle til “read only” funktionen, så brugere med rollen, kommer til at have skrivebeskyttet adgang. Gå til:

Diverse > Systemopsætning > Tryk på “Rollespecifik” 

Herefter finder du funktionerne, heraf rollenavn der har skrivebeskyttet Gantt Pro og Rollenavn der har skrivebeskyttet Planlægning Pro.

Her vælger du rollen “Hjemmearbejde” og trykker Gem/opdater

Hjemmearbejde i EazyProject

Næste skridt er herefter at tildele rolle “hjemmearbejde” vil de medarbejdere eller brugere, der skal have skrivebeskyttet adgang. Gå til:

Brugere > Brugere > Vælg den konkrete bruger og afkryds rollen.

Tildel dine medarbejdere midlertidig adgang

Hvis dine medarbejdere har behov for yderligere adgange end en “read only”, som er skitseret i det ovenstående, kan I også vælge at oprette flere roller.

Når I opretter rollerne, bestemmer I præcis, hvilke adgange medarbejderne får ekstra.

Hvis vi fx har en medarbejder, der normalt får sin nærmeste leder til at oprette projekter, men nu er tvunget til at arbejde hjemme – hvis der fx opstår en pandemi – så kan vi oprette en rolle til medarbejderen, der giver adgang til at oprette projekter. Gå til:

Roller > Opret rolle > Giv rollen et navn > Tryk Gem

Når rollen er gemt, kan du definere, hvilke adgange rollen skal have, hvis vi tager ovenstående eksempel, så er det blot at afkrydse “opret projekt”, så har rollen adgang til at oprette projekter. 

Bruger og rolle

Når adgangene er defineret, skal du huske at tildele rollen til den/de konkrete bruger(e). 

Du kan læse mere om rollestyring her!

Læs også:

Hvad er 48-timers reglen?
Mestrer kunsten at afgrænse et projekt
Hvad er 11 timers reglen?